söndag 27 mars 2011

ann heberlain - det var inte mitt fel! om konsten att ta ansvar


"Den som själv är ett offer blir inte alltid en förövare - tvärtom så lyckas de flesta offer för misshandel och övergrepp med konststycket att hantera sitt liv utan att kränka och skada andra människor. Det är värt att fundera över i vilka sammanhang offerursäkten används - frapperande ofta förekommer >>förklaringen<< i samband med att män misshandlar eller våldtar kvinnor. Var tar alla små misshandlade flickor vägen? Sambandet mellan det kränkta barnet och den vuxna förövaren som Kwarnmark och Tidefors finner så tydligt och lätt att se tycks framförallt gälla män"

"Också när vi handlar som en konsekvens av starka känslor är handlingen ett resultat av ett eget val. Känslor, relationer, drifter och begär är måhända att betrakta som ofrivilliga och okontrollerbara, men det handlar i enlighet med dem är alltid ett fritt val. Och visst är det märkligt att en man som >>tappar kontrollen<< eftersom hans kvinna >>provocerar<< honom ofta tappar kontrollen bakom hemmets stängda dörr - sällan eller aldrig på ICA eller hemma hos mamma på söndagsmiddag... Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att den våldsamme mannen trots allt har en viss kontroll över sin >>tappade kontroll<<"


Utdrag ur Ann Heberleins bok "Det var inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar".

tisdag 22 mars 2011

onsdag 16 mars 2011

umshini wam


plastic bride

Check out more here: flickr & website.

tisdag 15 mars 2011

the strokes - angles

Stream The strokes new album HERE.

sharing is caring


THIS.

måndag 14 mars 2011

jason shawn alexander

Check out more here.

food

lördag 12 mars 2011